Programet tona i pështaten më së miri kërkesave dhe nevojave të kursantëve për të arritur rezultat maksimal.

Gjermanisht

Individual

 • Kursi ndiqet nga një person i vetëm me program të përshtatshëm nga pedagogët tanë me nevojat dhe ritmin e mësimdhënies sipas karakteristikave të kursantit të cilat vlerësohen nga lektori i gjuhës gjermane.

  Kohëzgjatja e seancave për këtë kurs është 90 min

Grup me 2 persona

 • Ky kurs me këtë konfigurim ka karakteristikat e një kursi individual për shkak te numrit te vogël të pjesëmarrësve dhe avantazhet e kursit në grup përsa i përket mënyrës së organizimit të orës së mësimit. Ofrohet më së shumti për persona që njihen me njëri tjetrin dhe dëshirojnë ritëm të njejtë të ndjekjes së kursit.

  Kohëzgjatja e seancave për këtë kurs është 90 min

Grup me 3 persona

 • Ky kurs me këtë konfigurim ka karakteristikat e një kursi individual për shkak te numrit te vogël të pjesëmarrësve dhe avantazhet e kursit në grup përsa i përket mënyrës së organizimit të orës së mësimit. Ky konfirgurim lejon shpalosjen e plotë të programit mësimor pasi përfshin testimin e njohurive nëpërmjet ndërveprimit në grup dhe një socializimi më të mirë të kursantëve pasi dhe numri i tyre lejon komunikim shumë të mirë dhe të hapur gjatë kursit. Kjo i vends dhe kursantët në pozita pune dhe konkurence për të aritur rezultatin maksimal.

  Kohëzgjatja e seancave për këtë kurs është 90 min


Graphic Design

Individual

 • Kursi ndiqet nga një person i vetëm me program të përshtatshëm nga pedagogët tanë me nevojat dhe ritmin e mësimdhënies sipas karakteristikave të kursantit të cilat vlerësohen nga drejtuesi teknik.

  Kohëzgjatja e seancave për këtë kurs është 90 min

Grup me 3 persona

 • Grupet janë të vogla me tre persona pasi ky është numri optimal që lejon përvtësim sa më të mirë të njohurive nga kursantët si dhe garanton cilësi maksimale në mësimdhënie. Shumë nga kursantët e grupeve tona sot e ushtojnë grafikën si profesion.

  Kohëzgjatja e seancave për këtë kurs është 120 min