Materiale dhe Programe


Ne kujdesemi që ju të keni të gjitha lehtësitë dhe konsulencën e duhur për të maksimizuar rezultatin e njohurive dhe aftësive tuaja gjatë zhvillimit të kurseve apo trajnimeve tek ne. Në këtë faqe ju do të gjeni informacion për materialet dhe programet të nevojshme për programin e kurseve.


Gjermanisht


Schritte International Neu - Audio

Sicher - Audio


Graphic Design


Adobe Creative Cloud - Shkarko

Adobe Photoshop - Shkarko

Adobe Illustrator - Shkarko

Adobe InDesign - Shkarko

Corel Draw - Shkarko